Voorkomen van trombose

U bevindt zich hier: Trombose Voorkomen van trombose

Trombose kan op verschillende manieren voorkomen worden

Trombose heeft verschillende oorzaken. Een deel van deze oorzaken kan weggenomen worden, zodat trombose voorkomen wordt.

Voorkomen van trombose door oefeningen

Men kan de kans op trombose verminderen door de patient zo snel mogelijk weer naast zijn bed te zetten en zo mogelijk te laten lopen. Soms komt de fysiotherapeut eraan te pas om een patient in bed alvast zijn beenspieren te laten oefenen.

Voorkomen van trombose met behulp van medicijnen

De kans om trombose op te lopen kan aanzienlijk verminderd worden door voor en na de operatie bepaalde medicijnen te geven die het bloed verdunnen, waardoor het minder gauw stolt. In feite wordt het bloed niet echt verdund, maar wordt het bloed minder stolbaar gemaakt. Er zijn twee soorten medicijnen die hiervoor geschikt zijn: de heparines die per injectie worden gegeven en de behandeling met pillen die je moet slikken, die noemt men Orale Anti-Coagulantia (OAC).

Voorkomen van trombose met behulp van pillen

Het betreft de reeds genoemde OACs (orale anti-coagulantia) zoals Sintrom en Marcoumar. Behandeling met deze tabletten wordt meestal 24 uur na de operatie gestart. Deze behandeling heeft echter als nadeel dat die pas na 6 tot 7 dagen aktief werkt. Dit heeft weer tot gevolg dat u de eerste 6 7 dagen ook nog met Fraxiparine of een ander heparine behandeld moet worden. De hoeveelheid in te nemen tabletten kan steeds verschillen. Dit wordt bepaald door een bloedtest.

Na ontslag uit het ziekenhuis moeten deze OACs met behulp van de bloedtest goed in de gaten worden gehouden. Dit wordt buiten het ziekenhuis gedaan door de trombosedienst. De controles moeten eens per week of eens per twee weken plaatsvinden.

Tegenwoordig heeft men de keuze om na ziekenhuisopname gedurende 6 weken door te gaan met laagmoleculaire heparines (de LMHs) of gedurende tenminste 3 maanden met de orale anti-coagulantia (de OACs). Bedenk dat aspirine in dit soort situaties geen goed alternatief is.

Voorkomen van trombose met behulp van heparine

De laatste jaren worden alleen nog de zogenaamde laagmoleculaire heparines (LMHs) gebruikt o.a. Clexane, Fragmin en Fraxiparine. Deze medicijnen worden gegeven door n keer per dag voor en na de operatie een klein prikje in de buikwand of het bovenbeen te geven. Deze medicijnen werken direct en ze hoeven niet gecontroleerd te worden door de trombosedienst.

Als u thuis nog verder behandeld moet worden dan leert u in het ziekenhuis van de verpleegkundige hoe u dat moet doen. Het is bepaald niet moeilijk en u kunt gewoonlijk zonder problemen thuis zelf de behandeling voortzetten. Mocht het om bepaalde redenen toch niet lukken, dan kan de thuiszorg u n keer per dag komen prikken. -->


(Advertentie)U bevindt zich hier: Trombose Voorkomen van trombose
(advertenties)
(Advertentie)
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Trombose.nl toe aan je favorieten! Favorieten
Advertenties